🧮 Hvordan beregnes Scoren?

En kort forklaring af beregningen bag indikatorerne.
Skrevet af Berglind
Opdateret 2 uger siden

I denne artikel finder du: 


I Successteam måler vi teammedlemmernes opfattelser inden for 12 primære indikatorer. Alle udsagn i et feedback-loop er korreleret til en af de fire primære: Præstation, Motivation, Tilfredshed og Stress-fri. Og en af vores 3 underkategorier: Individuel, Team og Lederskab.

Et forenklet eksempel er:

En leder bestemmer hyppigheden og antallet af udsagn i hver feedback-session. Men alle sessioner vil altid have et udsagn, der er relateret til mindst én af de 12 indikatorer. Dette giver os mulighed for at opdatere data inden for hver indikator efter hver feedbacksession, hvilket giver lederne værdifulde data regelmæssigt. 

Formatet er enkelt! 

Hvert teammedlem svarer på, hvor enige de er i udsagnet. De svarer fra 0 (Helt Uenig) til 6 (Helt Enig). Derefter beregner vi dataene via en normalfordeling.


Hvad er en normalfordeling?

Kort sagt bruges en normalfordeling som en "model" for, hvordan et stort antal statistiske elementer er fordelt omkring deres gennemsnit. Hvis man måler højden eller vægten af et stort antal æbler, vil de fleste ligge omkring et bestemt gennemsnit, mens meget store eller små æbler er sjældnere.

Hvert udsagn har sin egen normalfordeling, men da ét udsagn er utilstrækkeligt til at give en meningsfuld indikation (f.eks. Stress i teamet), indsamler vi data fra mange udsagns normalfordelinger og fletter dem sammen. 

Vi viser teamets status og score i farver for at give et enkelt og ligetil overblik over en ret kompleks algoritme. En indikators normalfordeling vises som den gennemsnitlige procentdel af alle svar i en given periode (standard er 90 dage tilbage). 

Farverne fungerer som en motivator, der opfordrer lederne til at handle, når et flertal af teamet har en negativ holdning til noget. Farverne giver os også mulighed for at sikre anonymitet for teammedlemmerne, fordi resultatet ikke kan "beregnes" eller "gættes" af lederen baseret på scoren. 

Vi har med vilje valgt dette format og viser aldrig individuelle svar for at sikre anonymitet. Altid!

Teammedlemmerne skal stole på, at deres svar ikke deles direkte med deres leder. På den måde får lederne den mest ærlige og værdifulde feedback. 


Fordelingen af farver 

Her har du fordelingen opdelt i procenter. Det betyder, at når vi har kombineret alle svar på et udsagn, vil den vægtede gennemsnitlige procentdel falde inden for et af disse intervaller til højre. 

Intervallerne er med vilje ikke lige store, for selvom folk måske er neutrale, kan vi altid gøre noget for at forbedre teamets trivsel, og fordi vi tror på kontinuerlige handlinger, da teams er dynamiske.

Vi fokuserer på forbedring og støtter ledere i altid at arbejde hen imod mere motiverede, glade og højtydende teams. 

I praksis betyder det, at når folk giver feedback, bliver deres svar beregnet, som det ses nedenfor.

Pointen er at give dig som leder det mest håndterbare og letforståelige overblik, når det gælder dit teams score og status. Det er også derfor, vi har "succes-scoren".

Med denne score kan du hurtigt se, hvor højt dit teams gennemsnit af alle 12 indikatorer er, og du kan spore din stigning eller fald over tid, hvilket gør det nemt at forstå, om du er på rette spor. 


Hvis du ikke har oprettet et Workspace, så gør det nu og bliv et Successteam. Ellers kan du logge ind og begynde at bruge din teamindsigt 🚀.

Eller hvis du har andre spørgsmål, kan du altid sende os en e-mail på support@successteam.com eller skrive til os i Help-chatten på hjemmesiden eller platformen.

Fik du svar på det du søgte?